P
Parkering
P
Lättast parkerar du korttid utefter Antenngatan.

Vill du stå längre finner du kund-parkeringar vid södra infarten till torget, på Antenngatan.

Fri parkering 1-tim. För längre tid 1:-kr/tim